Khách hàng tổ chức Tái cấu trúc doanh nghiệp

LPBS cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính trọn gói bao gồm việc đánh giá giá trị doanh nghiệp, thực hiện khảo sát chi tiết cho bên bán hoặc/và bên mua trong các thương vụ huy động vốn và M&A, hỗ trợ doanh nghiệp lập kế hoạch tài chính trong ngắn, trung và dài hạn để giúp doanh nghiệp chủ động trong việc xác định nhu cầu vốn, quản lý dòng tiền và đưa ra các quyết định tài chính và đầu tư đúng đắn.
 

  • Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp

  • Xây dựng kế hoạch tái cấu trúc doanh nghiệp

  • Đánh giá quá trình thực hiện tái cấu trúc

  • Xây dựng phương án bổ sung kế hoạch tái cấu trúc

  • Tư vấn những vấn đề phát sinh sau tái cấu trúc
     

Với mục tiêu là đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực tư vấn tái cấu trúc, LPBS cam kết và khẳng định mang đến chất lượng tư vấn tốt nhất cho khách hàng.

 CÁC DỊCH VỤ KHÁC