Khách hàng tổ chức Dịch vụ thị trường vốn

Tại LPBS, chúng tôi cung cấp trọn gói dịch vụ tư vấn huy động vốn bao gồm khảo sát chi tiết doanh nghiệp, chuẩn bị mô hình tài chính và các tài liệu chào bán, đảm bảo tiếp cận với các nguồn vốn phù hợp và thương thảo các điều khoản điều kiện tốt nhất cho khách hàng trước khi đóng giao dịch. 

 
  • Tư vấn cổ phần hoá doanh nghiệp

  • Tư vấn đấu giá, phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng

  • Tư vấn phát hành thêm cổ phiếu

  • Tư vấn niêm yết, đăng ký giao dịch cổ phiếu

  • Tư vấn bảo lãnh phát hành cổ phiếu


LPBS cam kết sẽ giúp khách hàng kết nối với mạng lưới nhà đầu tư khu vực cũng như toàn cầu, giúp khách hàng tiếp cận được với nguồn vốn chất lượng và bền vững.

 CÁC DỊCH VỤ KHÁC