Lịch sử phát triển

 • Khởi đầu

  2009

  Ngày 12/02/2009: Được thành lập với số vốn điều lệ ban đầu là 125 tỷ đồng.

 • Đổi tên

  2010

  Ngày: 20/04/2010: Đổi tên thành Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Liên Việt (tên viết tắt là: LVS). 

 • Tăng trưởng

  2016

  - Ngày 25/04/2016: Tăng vốn điều lệ từ 125 tỷ đồng thành 250 tỷ đồng.
  - Ngày 24/10/2016: Bổ sung nghiệp vụ Tư vấn Đầu tư Chứng khoán.

   

 • Phát triển

  2021

  Bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh Phát hành Chứng khoán

 • Chuyển mình

  2023

  Ngày 15/09/2023 chính thức đổi tên là Công ty CP chứng khoán LPBANK (LPBANK Securities Joint Stock Company), viết tắt LPBS.
  Tháng 12/2023, trình AGM xin tăng Vốn lên 3,888 tỷ.
   

 • Lộ diện

  2024

  - Ngày 08/4/2024: Trở thành thành viên giao dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
  - Ngày 08/4/2024: Được kết nối giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.
  - Ngày 9/4/2024: Được được kết nối giao dịch trực tuyến, giao dịch từ xa thị trường chứng khoán niêm yết và thị trường chứng khoán đăng ký giao dịch với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
  - Ngày 26/04/2024: Tăng vốn điều lệ từ 250 tỷ đồng thành 3.888 tỷ đồng.
  - Ngày 03/05/2024: Được chấp thuận cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến cho Nhà đầu tư.
  - Ngày 06/06/2024: Được cấp phép cung cấp dịch vụ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán cho Nhà đầu tư.