Công bố rủi ro

CÔNG BỐ RỦI RO
Khách hàng vui lòng đọc Bản công bố rủi ro này để hiểu rõ các rủi ro mà mình có thể gặp phải trong quá trình sử dụng Dịch vụ giao dịch trực tuyến. Những rủi ro được liệt kê dưới đây là những rủi ro liên quan đến Dịch vụ giao dịch trực tuyến đã được nhận diện cho đến thời điểm Bản công bố rủi ro này được soạn thảo. Vì vậy, đây không phải là toàn bộ những rủi ro mà Khách hàng có thể gặp phải trong quá trình sử dụng Dịch vụ giao dịch trực tuyến. Bản công bố rủi ro này sẽ được LPBS cập nhật khi có những rủi ro mới phát sinh được nhận diện. LPBS yêu cầu Khách hàng cập nhật những sửa đổi, bổ sung đối với Bản công bố rủi ro ngay khi những thay đổi, bổ sung này được LPBS thông báo trên trang thông tin điện tử giao dịch trực tuyến.

1. LPBS được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép cung cấp Dịch vụ giao dịch trực tuyến.
Ưu điểm của Dịch vụ giao dịch trực tuyến:
- Khách hàng có thể quản lý và theo dõi trực tiếp Tài khoản chứng khoán bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ nơi đâu;
- Khách hàng có thể thực hiện Giao dịch và theo dõi tình hình thực hiện Giao dịch trên tài khoản giao dịch trực tuyến;
- Khách hàng có thể kiểm tra, truy xuất dữ liệu Giao dịch của quá khứ;
- Khách hàng có thể nhận được các dịch vụ cộng thêm, hỗ trợ từ LPBS bao gồm nhưng không giới hạn ở các báo cáo phân tích, báo cáo tài chính của thị trường, công ty niêm yết; các thông tin thị trường được cập nhật thường xuyên và liên tục; công cụ hỗ trợ Khách hàng quản lý danh mục đầu tư.

2. Những rủi ro mà Khách hàng có thể gặp phải trong quá trình thực hiện Giao dịch trực tuyến:
- Các phần cứng, phần mềm không hoạt động hoặc hoạt động không đúng chức năng thiết kế do lũ lụt, hỏa hoạn, thiên tai, chập điện, hư hỏng, hành vi phá hoại hoặc gian lận của con người khiến cho Khách hàng không thực hiện được Giao dịch trực tuyến hoặc Giao dịch trực tuyến được thực hiện nhưng không đúng với nội dung yêu cầu ban đầu;
- Trong khi truyền tải qua mạng Internet, lệnh giao dịch có thể bị treo, bị ngừng, bị trì hoãn hoặc có lỗi dữ liệu;
- Các yêu cầu thực hiện Giao dịch hoặc kết quả thực hiện các Giao dịch không đến được LPBS hoặc Khách hàng do đường truyền Internet hoặc mạng viễn thông dùng để đặt lệnh qua điện thoại của nhà cung cấp dịch vụ gặp sự cố kỹ thuật, nâng cấp hoặc bảo dưỡng hệ thống, quá tải, nghẽn mạch;
- Thiết bị xử lý giao dịch bị ngừng hoạt động hoặc hoạt động chậm do tắc nghẽn bởi số lượng giao dịch vượt quá dung lượng thiết kế hoặc do bị virus phá hoại, cản trở;
- Giao dịch một khi đã được khách hàng gửi đi thì không thể thu hồi và có thể tạo ra cho khách hàng một nghĩa vụ thanh toán (tiền hoặc chứng khoán) ngay lập tức;
- Việc xác nhận các thông tin nhận dạng Khách hàng (tên truy cập, mật khẩu truy cập, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử) không chính xác và/hoặc không thực hiện được dẫn đến giao dịch bị từ chối;
- Thông tin bảng giá chứng khoán hoặc các thông tin phản hồi về việc thực hiện giao dịch có thể có lỗi, sai lệch, bị chậm trễ khiến cho Khách hàng ra các quyết định giao dịch không chính xác;

- Các thông tinh dung để xác thực Khách hàng (tên truy cập, mật khẩu truy cập, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử) có thể bị xâm nhập bất hợp pháp và/hoặc được sử dụng bởi bên thứ ba, sau đó thực hiện các giao dịch ngoài ý muốn của Khách hàng trên tài khoản giao dịch trực tuyến của Khách hàng;
- Các thông tin cần bảo mật liên quan đến Khách hàng hoặc giao dịch của Khách hàng bị lộ ra bên ngoài trong quá trình gửi và nhận thông tin từ LPSB.

3. LPBS không chịu trách nhiệm nếu Khách hàng để lộ các thông tin dung để xác thực Khách hàng. Trong trường hợp Khách hàng phát hiện có người truy cập bất hợp pháp vào tài khoản giao dịch trực tuyến của Khách hàng, xin vui long thông báo ngay lập tức cho LPBS để LPBS đình chỉ giao dịch và có biện pháp xử lý kịp thời.

4. LPBS cam kết mang lại cho Khách hàng dịch vụ tốt nhất và giảm thiểu tối đa rủi ro có thể gặp phải về kỹ thuật.