Tổng quan

LỜI GIỚI THIỆU

Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS) được thành lập ngày 12/02/2009, với 15 năm hình thành và phát triển, là công ty thành viên nằm trong hệ sinh thái tài chính của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LPBank).

LPBS được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 104/UBCK-GP cấp bới UBCKNN ngày 12/02/2009 Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty số 72/GPĐC-UBCK ngày 15/09/2023.

Bằng tiềm lực tài chính vững mạnh và sự hậu thuẫn tối đa từ hệ sinh thái Tập Đoàn, hoạt động quản trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, đội ngũ nhân sự hùng hậu và chuyên nghiệp, LPBS cung cấp những sản phẩm, dịch vụ vượt trội và toàn diện, đảm bảo tối đa lợi ích của Khách Hàng, Đối Tác và Cộng Đồng.

Hiện nay, LPBS có Hội sở đặt tại Hồ Chí Minh và chiến lược phát triển mạng lưới Chi nhánh, Phòng giao dịch hoạt động rộng rãi tại những thành phố lớn trên cả nước như Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Vũng Tàu…

Ông LÊ MINH TÂM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Sứ mệnh của LPBS trong giai đoạn phát triển mới là phải kiến tạo thành công hệ sinh thái về tài chính, đầu tư cho cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư Việt Nam bằng việc sáng tạo, cung cấp những giải pháp, công cụ tài chính và sản phẩm đầu tư phù hợp, mang lại hiệu quả tốt nhất cho khách hàng. Bắt đầu từ năm 2024, LPBS phải nỗ lực vượt bậc để xây nền tảng vững chắc trên cơ sở chuyển đổi số toàn diện và mạnh mẽ nhằm chủ động nắm bắt và tạo dựng nên tương lai tươi sáng cho LPBS từ những cơ hội phát triển lớn của đất nước, nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam.

NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI

100 +

Nhân viên

13 +

Năm kinh nghiệm

6 , 8 tr +

Khách hàng tiềm năng

10 +

Đối tác quốc tế

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

Thaigroup
LPBank
Hoàng Anh Gia Lai
Hưng Thịnh