Khách hàng tổ chức Dịch vụ chứng khoán

  • Dịch vụ chứng Khoán: LPBS là một trong những  công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp một loạt các dịch vụ mua bán, giao dịch, lưu ký và thanh toán bù trừ và các sản phẩm liên quan đến vốn cổ phần cho các khách hàng định chế trên khắp Việt Nam và thế giới. Ngoài ra, chúng tôi cũng hoạt động trong mảng môi giới trái phiếu.
     

  • Phái Sinh: LPBS nằm trong số các công ty chứng khoán có riêng đội ngũ môi giới phái sinh để chăm sóc các khách hàng tổ chức.
     

  • Quan hệ Doanh Nghiệp và Nhà Đầu Tư: Đội ngũ Quan hệ nhà đầu tư và doanh nghiệp của chúng tôi đưa ra các giải pháp để kết nối các nhà đầu tư tổ chức và khách hàng doanh nghiệp trên toàn quốc.
CÁC DỊCH VỤ KHÁC