Khách hàng tổ chức Dịch vụ thị trường nợ

Đội ngũ Ngân hàng Đầu tư (IB) của LPBS với kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm lâu năm sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc đưa ra các giải pháp về chiến lược tài chính. Chúng tôi cung cấp đa dạng các giải pháp về vốn vay và các sản phẩm cấu trúc liên quan đến vốn vay phù hợp với những diễn biến mới thất của trị trường.

  • Tư vấn phát hành trái phiếu và công cụ nợ
  • Tư vấn phát hành và bảo lãnh phát hành trái phiếu
  • Tư vấn phát hành trái phiếu ra công chúng, niêm yết trái phiếu
  • Tư vấn thị trường nợ khác
     

Thông qua mạng lưới phân phối rộng lớn giúp kết nối doanh nghiệp đến các nhà đầu tư tiềm năng, bao gồm các ngân hàng và định chế tài chính, cùng với khả năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư đã được khẳng định trên thị trường, chúng tôi tự tin có thể đem đến cho khách hàng giá trị từ các thương vụ của mình.

 CÁC DỊCH VỤ KHÁC