Tin tức LPBS Hướng dẫn đăng ký quyền mua cổ phiếu phát hành thêm Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB) năm 2023 (chốt quyền ngày 23/08/2023)

Thông tin quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
 1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
 2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 3. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: dự kiến 500.000.000 cổ phiếu.
 4. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 5. Phương thức phân phối: Chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 6. Tỷ lệ thực hiện: 100:28,916 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100.000 quyền được mua 28.916 cổ phiếu mới).
 7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 05/09/2023  đến ngày 26/09/2023. Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần
 8. Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 05/09/2023 đến ngày 22/09/2023
 9. Địa điểm thực hiện:
+ Đối với cổ phiếu đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại 2 địa điểm của Công ty cổ phần Chứng khoán Liên Việt.
 • Địa điểm 1: Trụ sở chính
Địa chỉ: Lầu 2, Tòa nhà Him Lam, Số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 730 98198 – ext: 124
 • Địa điểm 2: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt
Địa chỉ: Tầng 6 – LPB Tower – Số 210 Trần Quang Khải - Phường Tràng Tiền – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội.
Điện thoại: (024) 394 12299
Cổ đông xem hướng dẫn chi tiết về thực hiện quyền và các mẫu biểu ở file đính kèm.

File đính kèm.
0.  Huong dan co dong thuc hien quyen mua.docx
1. Mau Giay dang ky mua co phieu.doc
2. Mau Giay de nghi chuyen nhuong quyen mua.doc
3. Mau Giay thay doi thong tin co dong.doc