Khách hàng cá nhân Trái phiếu doanh nghiệp

Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp với mức sinh lời ổn định, hấp dẫn
  • Danh mục trái phiếu đa dạng và chất lượng được tư vấn bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu LPBS
  • Mức sinh lời an toàn và cao hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm
  • Thời gian đầu tư linh hoạt
  • Thủ tục đơn giản và thuận tiện, khách hàng có thể thực hiện giao dịch trái phiếu trực tuyến qua các nền tảng giao dịch của LPBSCÁC DỊCH VỤ KHÁC