Danh mục ký quỹ Danh mục giao dịch ký quỹ hiệu lực từ ngày 28/06/2024

Công Ty Cổ phần Chứng Khoán LPBank xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng Danh Mục Chứng Khoán cho Giao Dịch Ký Quỹ áp dụng từ ngày 28 tháng 06 năm 2024 cho đến khi có thông báo mới
 
Quý khách vui lòng xem chi tiết trong tập tin đính kèm tại đây.
LPBS_Danh muc GDKQ_28.06.2024.pdf