Danh mục ký quỹ Danh mục giao dịch ký quỹ hiệu lực từ ngày 19/06/2024


Công Ty Cổ phần Chứng Khoán LPBank xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng Danh Mục Chứng Khoán cho Giao Dịch Ký Quỹ áp dụng từ ngày 19 tháng 06 năm 2024 cho đến khi có thông báo mới.
 
Quý khách vui lòng xem chi tiết trong tập tin đính kèm tại đây

LPBS_Danh muc GDKQ_19.06.2024