Danh mục ký quỹ Danh mục giao dịch ký quỹ hiệu lực từ ngày 08/07/2024

Công Ty Cổ phần Chứng Khoán LPBank xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng Danh Mục Chứng Khoán cho Giao Dịch Ký Quỹ áp dụng từ ngày 08 tháng 07 năm 2024 cho đến khi có thông báo mới
 
Quý khách vui lòng xem chi tiết trong tập tin đính kèm tại đây.
LPBS_Danh muc GDKQ_08.07.2024.pdf