Tin nhà đầu tư Công ty Chứng khoán Viettranimex - thành viên giao dịch thứ 100 của Sở GDCK Hà Nội

Ngày 11 tháng 01 năm 2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có Quyết định số 13/QĐ-SGDHN về việc công nhận tư cách thành viên giao dịch của Công ty Cổ phần Chứng khoán Viettranimex. Đây là công ty chứng khoán thành viên giao dịch thứ 100 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Viettranimex: tên tiếng Anh là Viettranimex Securities Incorporation; tên viết tắt là VSI; Trụ sở chính tại 278 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Viettranimex có vốn điều lệ là 125 tỷ đồng, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 104/UBCK-GP ngày 12/02/2009 và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký số 112/GCNTVLK ngày 10/09/2009, thực hiện các hoạt động kinh doanh sau:
  1. Môi giới chứng khoán;
  2. Tư vấn đầu tư chứng khoán;
  3. Tự doanh chứng khoán;
  4. Lưu ký chứng khoán
CTCP Chứng khoán Viettranimex, mã giao dịch 103 sẽ chính thức triển khai giao dịch trên SGDCKHN từ ngày 18/01/2009.