Danh mục ký quỹ Báo cáo danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ sàn VNX (Quý III/2024)