Công bố thông tin CBTT: Ký hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - CN TP.HCM